Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI – specyficzne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym wymagają twórczego podejścia do organizacji nauczania, odpowiednich metod pracy i materiałów dydaktycznych oraz właściwego przygotowania nauczycieli i rodziców do podjęcia tego wyzwania; zdaniem Katarzyny Nicholls – specjalistki w zakresie wczesnego nauczania j. angielskiego, nauczanie na etapie przedszkolnym powinno mieć charakter holistyczny. Tak też podchodzimy w Kręciołku; poprzez muzykę i zabawę, w kontakcie z rodzicem i dużą częstotliwością, uczymy w zależności od grupy wiekowej od 15 do 30 min dwa razy w tygodniu.

RYTMIKA ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM – jest to metoda wychowania muzycznego, istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Zajęcia sportowe – 1x tydzień. Naturalną potrzebą dziecka jest ruch. W okresie wzrostu, kościec dziecka jest bardzo podatny na deformację. W okresie przedszkolnym kształtują się krzywizny kręgosłupa i prawidłowy kształt stopy. Mięśnie są słabe i konieczne jest ich wzmacnianie, również praca stawów i więzadeł potrzebuje wzmocnienia. Dlatego ruch intuicyjnie dla dzieci jest tak ważny i potrzebny. Ruch da im szansę uzyskania prawidłowej postawy, mocnych mięśni, ustrzeże od skrzywień, usprawni stawy, poprawi możliwości fizyczne ciała.

Malarstwo intuicyjne – 1x tydzień – alarstwo intuicyjne to pociąganie pędzlem po płutnie duszy. To sposób na rozwój kreatywności i samoświadomości przez wyrażanie uczuć, marzeń czy pragnień. To sztuka malowania bez ocen, zasad czy oczekiwań. Dzieci eksperymentują z różnorodnymi technikami malarstwa,  ucząc się prawdziwej ekspresji. Ułatwimy im i nauczymy  wyrażenie siebie, oraz nazywania emocji. Malarstwo wspiera naukę uważności i stawiania czoła problemą, poprawiając tym samym koncentrację dziecka. 

Zajęcia umuzykalniania dziecka 
Umuzykalnianie dziecka wpływa pozytywnie nie tylko na jego zdolności muzyczne, przede wszystkim wspomaga wszechstronny, emocjonalny, fizyczny i intelektualny rozwój. Dziecko z łatwością uczy się nowych piosenek, a dodatkowo audiuje, czyli myślowo przetwarza muzykę. Uprawianie muzyki wymaga też, podzielności uwagi, czyli jednocześnie śpiewamy, wyciągamy ręce w górę lub w dół, maszerujemy lub kołyszemy się. Muzykowanie, zwłaszcza w grupie, spełnia też ważne funkcje społeczne i wychowawcze. Zajęcia umuzykalniania prowadzone w naszym przedszkolu umożliwią dziecią dużo frajdy i radości z poznawania różnorodnych stylów muzycznych, zadbany o rozwój ich kreatywności i umiejętność pracy w grupie. 

Robotyka – 1x tydzień (w grupach starszych)

Robotyka jest jedną z najmłodszych nauk, która łączy w sobie elementy mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Łączymy elementy zabawy z nauką, w efekcie dzieci szybciej przyswajają informacje, czerpiąc z tego dużo frajdy.

Labolatorium naukowo- badawcze – 1x w miesiącu
Prowadzone w formie warsztatów zajęcia rozwojowe umożliwiają dzieciom samodzielne badanie zjawisk przyrodniczych, prowadzenie obserwacji i eksperymentów. W trakcie dzieci zapamiętują przez działanie, a nie jedynie obserwowanie. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu przyrody,

Wszystkie ww. zajęcia są zajęciami bezpłatnymi, ich koszt pokrywa organ prowadzący.