Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.przedszkole-michalek.pl jest FUNDACJA „HARMONIA” z/s w Wałbrzychu, ul. Obrońców Westerplatte 39.
FUNDACJA „HARMONIA” przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji o które prosi Użytkownik.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne FUNDACJA „HARMONIA” w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością FUNDACJA „HARMONIA”, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do FUNDACJA „HARMONIA” prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.