Obok, pod, na, czy pomiędzy?

Gdzie znajduje się kotek?- dzisiejsze zajęcia utrwalające przyimki miejsca 😊